Terapi

Terapi 🔆 • Hvem er du?
 • Hvad er det for et liv, du lever?
 • Hvor skal du hen?
 • Hvordan bliver du fri for lidelse?
 • Hvordan bliver du et helt menneske?
 • Hvad er dit formål?
 • Hvordan får du et fyldestgørende liv?HVAD KAN DU FÅ HJÆLP TIL?

Vi oplever alle tidspunkter i livet, hvor det er svært at finde mening eller længes efter noget mere fyldestgørende. I disse øjeblikke kan en kompetent terapeut være til stor hjælp. Jeg tilbyder støtte til at finde vej, skabe positive forandringer og komme mere hjem i dig selv. Her er nogle af de områder, hvor jeg kan hjælpe:


Eksistentielle udfordringer og kriser:

 • Krise eller svære livssituationer: Eksistentiel krise, livskrise, skilsmisse, fyring og modgang
 • Meningsløshed: Følelser af tomhed eller orienteringsløshed
 • Livsovergange og forandring: Overgang til voksenliv, forældreskab, alderdom eller død
 • Ulevet liv eller eksistentiel angst: Fortvivlelse eller uvished
 • Livsvalg, frihed og ansvar: At tage stilling til det liv, du lever og undgå at undvige


Personlige udfordringer og selvforandring: 

 • Identitet, selvværd, og personlige grænser: Udfordringer med at finde din plads og styrke.
 • Køn og seksualitet: Udfordringer med maskulinitet, femininitet, køn eller seksualitet.
 • Uddannelse, karriere og kreativt arbejde: Udfordringer med retning og passion.
 • Følelser: Håndtering af vrede, frygt, sorg eller andre udfordringer.
 • Gamle mønstre og indre splittelse: Arbejde med fastlåste eller undertrykte sider af dig selv.
 • Mangel på selvaccept: Skam, forkerthed eller skyld.
 • Uforløsthed og søgen efter et mere fyldestgørende liv: Transformation og forandring.
 • Bevidsthedsudvikling: Drømme, ekstraordinære oplevelser eller integration af psykedeliske oplevelser


  Livsproblemer og lidelser:

  • Ondt i livet og manglende livsglæde: Følelse af tomhed eller livstræthed.
  • Overbelastning, stress eller ubalance: Udfordringer med at finde ro og balance.
  • Lettere misbrug: Alkohol, mad, arbejde, kærlighed eller andet.
  • Tristhed, bekymringer eller depression: Følelser af nedtrykthed.
  • Livsangst eller dødsangst: Frygt for fremtiden eller det uundgåelige.


  Bemærk at dette kun er eksempler på, hvad jeg kan hjælpe med. Jeg ikke tilbyder dog ikke terapi til svære sindslidelser


  HVAD ER DIT UDBYTTE?

  Det er vigtigt at have realistiske forventninger til terapi, og det kan tage lidt tid at se væsentlige ændringer. Ligesom i fysisk træning kræver fremskridt en indsats, og rejsen mod målet er sjældent lineær, men kan både have op- og nedture. Dit udbytte fra terapien kan for eksempel være:

  • Øget selvbevidsthed og selvforståelse: Gennem terapi kan du opnå en dybere indsigt i dig selv elelr dine gamle mønstre, hvilket kan føre til større selvbevidsthed og forståelse af dig selv.
  • Øget frihed, autenticitet og beslutningstagning: Terapien kan hjælpe dig med at blive mere autentisk, tage ejerskab over dine valg og leve i overensstemmelse med dine sande værdier og ønsker.
  • Håndtering af kriser og øget personlig vækst: Du lærer at tackle livets kriser, hvilket kan føre til betydelig personlig vækst og udvikling.
  • Livsduelighed: Terapien kan hjælpe dig til at blive bedre at navigere gennem livets udfordringer og modgang.
  • Balance: Gennem arbejdet i terapi kan du opnå en større følelse af indre balance og ro, hvilket bidrager til en generel forbedring af din livskvalitet.
  • Øget livsglæde eller meningsfuldhed i hverdagen: Ved at finde balance eller meningsfuldhed i dit liv kan du opleve en større glæde og tilfredshed i dagligdagen.
  • Selvaccept og selvkærlighed: Terapien kan hjælpe dig med at acceptere og elske dig selv, som du er, hvilket er fundamentet for et sundt og tilfredsstillende liv.
  • Heling og indre styrke: Arbejdet i terapien kan føre til heling af indre splittelse, hvilket kan give dig forøget styrke og livskraft
  • Finde hjem og forstå den dybere mening og formålet med dit liv: Dybdegående terapi kan hjælpe dig med at opnå  en dybere følelse af at finde hjem samt forstå meningen og formålet med dit liv.


  MIN TILGANG TIL TERAPI  🔆

  Jeg arbejder med integrerende eksistentiel terapi, der kombinerer eksistentiel terapi med dybdepsykologi for at gøre dig i stand til at opnå helhed, balance og formål. Eksistentiel terapi hjælper dig med at kunne være bedre til i verden som dig selv, og dybdepsykologisk terapi arbejder med de dybere lag for at håndtere de underliggende forhindringer og skabe bæredygtige forandringer. Kombination giver mig mulighed for at have et helhedsfokus, der tager højde for alle aspekter af din tilværelse.


  Jeg ser dig ikke bare som en diagnose eller nogle symptomer, men møder dig derimod som et levende menneske med en tilværelse i verden og hjælper dig til at få en dybere forståelse for dig selv og dine udfordringer. For mig er dine problemer ikke udtryk for, at du er syg eller fejler noget, men snarere forståelige reaktioner på, at du møder modgang eller er i krise, er i ubalance, mangler livskraft, er faret vild eller bare har vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen. Gennem terapien kan du finde ind til kernen og udvikle de evner, der kan give dig varig forbedring og et mere fyldestgørende liv. Mange af mine klienter får forandret deres liv gennem terapien og flere af dem kontakter mig flere år efter for at fortælle, at samtalerne gjorde en varig forskel.


  HVORDAN FOREGÅR DET?

  Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi sammen ser på dine udfordringer og ønsker. Vores samtaler er kendetegnet ved nærvær, lyttende samtale og ro. Jeg er kendt for at være rar og rolig, og du vil møde mig med indlevelse og interesse. Det er vigtigt for mig at skabe trygge og støttende rammer, hvor der er en tillidsfuld kontakt, og hvor du føler dig set og hørt. Jeg hjælper dig med at få større klarhed og styrke til at leve dit liv med håb og mod. Det er et fortroligt rum, og jeg har tavshedspligt om alt, vi taler om.


  MIN TERAPEUTISKE BAGGRUND  🔆

  Jeg har 20 års erfaring med psykoterapi og psykologisk rådgivning, og gennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Jeg er professionsdoktor i eksistentiel terapi fra London og er uddannet terapeut på det højeste internationale praktiske niveau. Derudover har jeg en international certificering i psykoterapi med fokus på integrative, psykodynamiske og humanistiske tilgange. Jeg har også danske uddannelser inden for psykologi og sundhedsvidenskab. Jeg har undervist i terapi på internationalt specialistniveau og forsket i, hvordan man kan få læring for livet i terapi. Jeg er også faglig bedømmer på flere internationale forskningstidsskrifter, hvilket sikrer, at mit arbejde er professionelt og kvalitetssikret.


  Min terapi har en særlig kvalitet, fordi jeg også har en bred praksisfilosofisk baggrund. Jeg trækker på årtusinders livsvisdom og fokuserer på at hjælpe dig til at leve bevidst og livsdueligt uden at indplacere dig i snævre psykologiske kategorier eller diagnoser.


  BOOKING  🔆

  Jeg står til rådighed og vil gerne hjælpe. Kontakt mig nemt for en indledende samtale på anders@livsduelig.com, så ser vi på, om vi skal igangsætte et forløb.