Terapi

EKSISTENTIEL TERAPI


 • Hvem er du?
 • Hvor vil du gerne hen?
 • Hvordan træffer du de rigtige valg?
 • Hvordan lever du uden lidelse?
 • Hvordan får du et meningsfuldt liv?

HVAD KAN DU FÅ HJÆLP TIL?

Vi kan alle sammen komme til at opleve, at vi har vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen. Vi kan være triste, kede af det, bange, have ondt i livet, mangle mening og retning, være faret vild i livets labyrint eller bare føle, at livet er udfodrende. Så kan vi have brug for en kyndig vejleder, der kan hjælpe os til at skabe forandringer eller komme igennem den svære periode. Jeg kan hjælpe dig, hvis du har udfordringer med:


 • Modgang eller krise
 • Mangel på mening eller retning i livet
 • Mistrivsel, manglende livsglæde, ondt i livet, tristhed, sorg og tab
 • Karriere og livsvalg, at træffe beslutninger eller håndtere livets udfordringer
 • Selvaccept, lavt selvværd eller lav selvtillid, identitet
 • At være alene, ensomhed eller isolation
 • Frihed og selvstændighed
 • Skam, skyld, forkerthed eller bitterhed
 • At være dig selv sammen med andre, relationer til familie og venner eller parforhold
 • Frygt og angst, depression og håbløshed, stress og overbelastning 
 • Misbrug - lettere eller moderat misbrug af f.eks. alkohol, narkotika, sex, kærlighed eller arbejde
 • Livsovergange og forandring, voksenliv eller alderdom, død og endelighed
 • Kreativitet og kunsterisk arbejde
 • Maskulinitet eller femininitet, køn eller seksualitet
 • Værdier, personlig etik, søgen, 
 • Drømme eller bearbejdning af særlige eller ekstraordinære oplevelser


                Bemærk at jeg ikke tilbyder hjælp ved svære sindslidelser HVAD KAN EKSISTENTIEL TERAPI?

Jeg arbejder med en bred og forskningsbaseret tilgang til eksistentiel terapi, som jeg kobler med dybdegående bevidsthedsterapi. Eksistentiel terapi er en internationalt anerkendt tilgang, som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens som helhed, i stedet for at foregå som indlæring af forudbestemte redskaber efter en manual. Det betyder, at jeg ikke opfatter dine livsproblemer som et udtryk for, at du er syg, forstyrret eller på nogen anden måde forkert eller behæftet med fejl. Dine udfordringer handler snarere om, at du reagerer på en oplevelse af, at du møder modgang eller krise, er i ubalance og mangler livskraft, er faret vild og har mistet orienteringen eller på anden måde bare har svært ved at komme overens med tilværelsen.


For mig er terapi et møde mellem mig og dig, der fokuserer på at skabe dybgegående og varige forandringer. Terapien har som mål, at du lærer at finde balance, blive livsduelig, finde livsmening eller få engagement i verden ud fra dit eget ståsted i livet.


HVORDAN FOREGÅR DET?

Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi ser på dine udfordringer og ønsker. Det foregår som samtaler, hvor jeg er en meget lyttende og nærværende person. Jeg lægger stor vægt på at møde netop dig, og gennem samtalen med mig, opnår du en mere tydelig forståelse for dig selv og en bedre tilgang til dit liv og andre mennesker. Du bliver klar over, hvad det er for nogle evner, du har eller skal styrkes i, så du kan leve som dig selv og være tro mod dig selv.


Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om samtalen. Jeg arbejder med en tillidsfuld og åben kontakt mellem os, der skal støtte dig. Det giver dig mulighed for at at skabe et mere positivt livsgrundlag med mod, håb, engagement og retning i dit liv. Det er vigtigt for mig at skabe fortrolighed, og jeg har tavshedspligt om det, vi taler om.MIN TERAPEUTISKE ERFARING OG BAGGRUND

Jeg er et empatisk og lyttende menneske. Folk beskriver mig oftest som rar og rolig. Du bliver mødt med indlevelse og interesse og samtalen er et fælles rum, hvor vi skaber en platform for at du kan klare livet på en mere indsigtsfuld og bedre rustet måde.


Jeg har 18 års erfaring med eksistentiel terapi. Igennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Min erfaring omfatter de fleste former for psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University London, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste internationale niveau i verden. Desuden har jeg undervist i eksistentiel terapi igennem mange år og superviseret psykologer og psykoterapeuter, som er under specialist- og doktoruddannelse i London. 


Jeg har  arbejdet med forskning i terapi og har dokumenteret, hvordan den eksistentielle tilgang kan give dig læring for livet, så du bliver i stand til at være dig selv og møde livets udfordringer. Min tilgang til terapi  har desuden en speciel kvalitet på grund af min filosofiske baggrund. Det betyder, at jeg ikke fokuserer på symptomer eller forsøger at putte dig ind i nogle snævre psykologiske kategorier eller medicinske diagnoser. I stedet bygger min tilgang på årtusinders livsvisdom, der handler om at lære dig at leve et godt liv med indsigt og livsduelighed. Jeg kan både inddrage indsigter og metoder fra vestlig filosofi og Østens visdom i samtalerne.  


KONTAKT

Kontakt mig for en indledende samtale på anders@livsduelig.com, så ser vi på, om vi skal igangsætte et forløb.