Terapi

Terapi
 • Hvem er du?
 • Hvor skal du hen?
 • Hvordan bliver du fri for lidelse?
 • Hvordan bliver du et helt menneske?
 • Hvad er dit formål?
 • Hvordan får du et fyldestgørende liv?HVAD KAN DU FÅ HJÆLP TIL?

Vi kan alle sammen få vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen eller bare nå dertil, at vi længes efter et mere fyldestgørende liv. Så kan vi få gavn af en kompetent vejleder, der kan hjælpe os til at finde vej gennem livet, skabe forandringer eller komme hjem til os selv. Jeg kan for eksempel tilbyde hjælp til:


Eksistentielle udfordringer og krise

 • Krise eller svære livssituationer (fx. eksistentiel krise, livskrise, skilsmisse, fyring, modgang)
 • Meningsløshed (fx. følelser af tomhed eller orienteringsløshed)
 • Livsovergange og forandring (fx. overfang til voksenliv, forældreskab, alderdom eller død)
 • Ulevet liv, fortvivelse, eksistentiel angst eller dødsangst
 • Livsvalg, frihed og ansvar


Personlige udfordringer og selvforandring 

 • Udfordringer med identitet, selvværd, selvtillid eller personlige grænser 
 • Udfordringer med maskulinitet eller femininitet, køn eller seksualitet
 • Udfordringer med uddannelse, karriere eller kreativt arbejde
 • Udfordringer med følelser (fx. vrede, frygt eller sorg)
 • Tankeløse/gamle mønstre eller undertrykte sider af sig selv
 • Mangel på selvaccept (fx. skam, forkerthed eller skyld)
 • Uforløsthed, søgen, længsel efter et mere fyldestgørende liv eller forandring af selv (transformation)
 • Drømme og integration af ekstraordinære eller psykedeliske oplevelser 


Livsproblemer og lidelser

 • Ondt i livet
 • Overbelastning, stress eller ubalance 
 • Lettere misbrug (alkohol, mad, arbejde, kærlighed eller andet)
 • Tristhed, bekymringer eller depression


Obs! Bemærk at jeg ikke tilbyder terapi til psykoser og svære sindslidelser


MIN TILGANG TIL TERAPI

Jeg arbejder med en integrerende tilgang til eksistentiel terapi, hvor jeg kombinerer forskningsbaseret eksistentiel terapi med mere dybdegående terapi. Eksistentiel terapi er en internationalt anerkendt tilgang, der fokuserer på at hjælpe dig med at kunne være til i verden som dig selv, og dybdepsykologisk terapi arbejder med de dybere lag for at håndtere de underliggende forhindringer. Kombination giver mig muligheden for at skræddersy terapien til lige netop dig og have et helhedsfokus, der tager højde for alle aspekter af din tilværelse.


Jeg møder dig ikke bare som en diagnose eller nogle symptomer, men som et helt menneske og hjælper dig til at få en dybere forståelse for dig selv og dine udfordringer. Gennem terapien kan du finde ind til kernen og udvikle de evner, der kan give dig varig forbedring og gøre dig i stand til at leve et mere fyldestgørende liv.


Mit helhedsfokus betyder, at jeg ikke opfatter dine problemer som udtryk for, at du er syg, forstyrret eller på nogen anden måde forkert eller fejler noget. Du reagerer snarere forståeligt på, at du møder modgang eller krise, er i ubalance, mangler livskraft, er faret vild eller bare har vanskeligt ved at komme overens med tilværelsen. Som terapeut hjælper jeg dig derfor med at integrere de aspekter af dig selv og dit liv, der kan give dig sammenhæng, helhed og større accept. På den måde kan terapien få en betydelig virkning og føre til en mere meningsfuld og berigende tilværelse. 


HVORDAN FOREGÅR DET?

Jeg tager imod dig i et hyggeligt lokale, hvor vi ser på dine udfordringer og ønsker. Det foregår som samtaler, hvor jeg er en meget lyttende og nærværende person. Folk beskriver mig oftest som rar og rolig, og du bliver mødt med indlevelse og interesse. Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om at møde dig, så jeg lægger vægt på, at der er en tillidsfuld kontakt imellem os, hvor du ikke bliver dømt eller kritiseret. Jeg hjælper dig med at få større klarhed og blive i stand til at leve dit liv med håb og styrke. Det er et fortroligt rum, og jeg har tavshedspligt om det, vi taler om.


MIN TERAPEUTISKE BAGGRUND

Jeg har 20 års erfaring med psykoterapi og psykologisk rådgivning, og igennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Jeg har en professionel doktorgrad i eksistentiel terapi fra London, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste internationale praktiske niveau. Desuden har jeg en international certificering i psykoterapi, med fokus på integrative, psykodynamiske og humanistiske tilgange, og jeg har også danske uddannelser inden for psykologi og sundhedsvidenskab. Jeg underviste i mange år i terapi på internationalt specialistniveau, og jeg har også forsket i, hvordan man kan få læring for livet i terapi og er faglig bedømmer på flere internationale forskningstidsskrifter. Det betyder, at mit arbejde er professionelt og kvalitetssikret.


Min terapi har desuden en speciel kvalitet, fordi jeg også har en bred praksisfilosofisk baggrund og uddannelse. Det betyder, at jeg ikke putter dig i snævre psykologiske kategorier eller diagnoser, men kan trække på årtusinders livsvisdom og har fokus på at hjælpe dig til at leve på en bevidst og livsduelig måde.


BOOKING

Jeg står til rådighed og vil gerne hjælpe. Kontakt mig nemt for en indledende samtale på anders@livsduelig.com, så ser vi på, om vi skal igangsætte et forløb.