Supervision

Supervision

   

  Jeg tilbyder supervision til professionelle psykologer, psykoterapeuter, læger og andre fagpersoner. I supervisionen er der rummelighed og plads til at have udfordringer eller bare være usikker. Det vigtige er, at det er et trygt rum, hvor du kan dele og få sparring på dit arbejde


  Min supervisionsbaggrund

  Jeg har en 4-årig international specialistuddannelse i eksistentiel supervision og terapi fra London. Jeg har arbejdet i mange år i praksis med supervision af læger, psykologer, psykoterapeuter og cand. pæd.’ere i Danmark. Jeg har superviseret psykologer og terapeuter fra hele Europa, USA og Afrika.


  Jeg har i mange år undervist i eksistentiel supervision ved New School of Psychotherapy and Counselling i London. Desuden har jeg undervist i supervision for en bred vifte af ansatte sundhedsvæsenet, det sociale system, beskæftigelsessystemet og HR.

  .

  Min tilgang

  Jeg arbejder overordnet med supervision ud fra en eksistentiel tilgang. Det er en bred tilgang, der giver mulighed for supervision af praktikere fra forskellige baggrunde. Jeg kan imidlertid også inddrage andre filosofiske eller psykologiske perspektiver i supervisionen. 


  I praksis

  Supervisionen kan både foregå som individuel supervision og som gruppesupervision. Med mindre andet er aftalt foregår supervisionen i hyggelige lokaler på Østerbrogade 56D, st. i hjertet af København.


  Ved første møde laver vi en kontrakt, der indeholder:


  •     Praktisk struktur
  •     Afklaring af forventninger til indhold og arbejdsrelation
  •     Grænser for indhold og roller
  •     Fastlæggelse af læringsformål
  •     Etik og tavshedspligt
  •     Pris og betaling  Supervisionen tager udgangspunkt i dit klientarbejde.


  Kontakt: anders@livsduelig.com