Supervision

EKSISTENTIEL SUPERVISION


           

  • Hvordan bliver du bedre til at hjælpe dine klienter med at finde retningen og meningen?
  • Hvordan bliver du i stand til at afklare dine klienters værdier og livsmål?
  • Hvordan bliver du i stand til at skelne dine egne værdier fra dine klienters?
  • Hvordan skaber du en god relation til dine klienter og til dine kolleger?Jeg tilbyder supervision på dit faglige arbejde, hvis du er psykoterapeut, psykolog, læge eller lignende.


Min supervisionsbaggrund

Jeg har en 4-årig international specialistuddannelse i eksistentiel supervision og terapi fra London. Jeg har arbejdet i mange år i praksis med supervision af læger, psykologer, psykoterapeuter og cand. pæd.’ere i Danmark. I dag superviserer jeg desuden psykologer og terapeuter fra hele Europa, USA og Afrika.


Jeg underviser i eksistentiel supervision ved New School of Psychotherapy and Counselling i London. Desuden har jeg undervist i supervision for en bred vifte af ansatte sundhedsvæsenet, det sociale system, beskæftigelsessystemet og HR.

.


Eksistentiel supervision

Jeg arbejder med supervision ud fra en eksistentiel tilgang. Det er en bred tilgang, der giver mulighed for supervision af praktikere fra forskellige baggrunde.


Den eksistentielle supervision giver et helikopterperspektiv på supervisandens arbejde med klienten . Det er supervisanden, der er i fokus, efter som klienten  kun er til stede gennem supervisandens fortælling.


Den eksistentielle tilgang har fokus på det gode liv. Tilgangen tager udgangspunkt i, at vi hver især har vores eget ståsted i verden med vores egne værdier, evner og overbevisninger. Vi kan få større klarhed over vores eget ståsted, så vi kan få en mulighed for at leve vores liv med større lethed. Den eksistentielle supervision sætter både fokus på at skabe større klarhed om supervisandens og klientens verden og på at forbedre relationen imellem supervisanden og klienten.

Vi har alle sammen blinde pletter i vores forhold til os selv og andre. Hensigten er at kaste lys over vores blinde pletter og hjælpe os med at se tingene fra andre synsvinkler. Når vi udvider vores horisont, udvider vi også vores muligheder. Det handler om at skabe fleksibilitet og bevægelighed.


Tilgangen vægt på at forstå udfordringer som livsproblemer, der peger på det enkelte menneskes måde at forholde sig til livet på. Udfordringerne handler således om supervisandens eller klientens måde at relatere sig til sig selv, andre mennesker og deres omverden på.


Den eksistentielle supervisions mål er:

  • At gøre supervisanden i stand til at hjælpe klienten med at fortælle og leve sandheden med deres eget liv ved at være sandfærdige over for dem selv
  • At gøre supervisanden i stand til at afklare deres klienters værdier og overbevisninger og adskille dem fra deres egne
  • At hjælpe supervisanden med at skabe en god relation til klienten og afbalancere magten mellem

dem selv og deres klient

  • At hjælpe supervisanden med at anerkende sine styrker og svagheder og få det bedste ud af begge dele.


 

Filosofi i supervision


Jeg har både en filosofisk og en psykoterapeutisk/psykologisk baggrund. Min filosofiske baggrund giver mig en mulighed for at supplere den eksistentielle supervision med en mere bred filosofisk vinkel. Den filosofiske vinkel giver en mulighed for at skabe refleksion og nye perspektiver i arbejdet med klienter.


De fleste psykolog-, psykoterapi- og lægesamtaler indeholder nogle filosofiske dimensioner, som kan være vanskelige at få hold på uden filosofisk sparring. Det kan være for eksempel være eksistentielle         og                                                                                                                                                         åndelige dimensioner eller handle mere konkret om værdier, mål, etik og livsførelse.


Jeg forstår supervision som en særlig måde at bedrive filosofi på, hvor vi søger indsigt i det gode liv gennem udforskning, lytning og spørgen. Det betyder, at jeg kan inddrage 2500 års vestlig og østlig livsvisdom i supervisionen. Målet er at skabe klarhed og lethed i livet, og her trækker jeg ikke alene på eksistentielle perspektiver men også på græsk-romerske, indiske og kinesiske tilgange til kunsten at leve et godt liv.


Filosofien har det hele menneske i centrum, og det betyder ikke alene, at mennesket er en helhed af bevidsthed og tækning, følelser og moral samt krop og drifter. Vi indgår også i en social og kulturen virkelighed, der har betydning for måden, vi lever på.


I praksis

Supervisionen kan både foregå som individuel supervision og som gruppesupervision. Med mindre andet er aftalt foregår supervisionen i hyggelige lokaler i Knabrostræde 1A, 1. sal i hjertet af København.


Ved første møde laver vi en kontrakt, der indeholder:


    Praktisk struktur

    Afklaring af forventninger til indhold og arbejdsrelation

    Grænser for indhold og roller

    Fastlæggelse af læringsformål

    Etik og tavshedspligt

    Pris og betalingSupervisionen tager udgangspunkt i supervisandens klientarbejde.


Kontakt: anders@livsduelig.com


EKSISTENTIEL TERAPI
Copyright © All Rights Reserved.