Udgivelser

Udgivelser


Sideløbende med at være terapeut, udgiver jeg også bøger og artikler. Nogle af mine udgivelser handler om terapi, men jeg har en flerfaglig baggrund og har også skrevet om andre emner. Nedenfor findes de artikler, bøger og anmeldelser, jeg gennem tiden har udgivet omkring psykoterapi og supervision. Teksterne er skrevet til fagprofessionelle inden for psykologi og psykoterapi:


 • Anders Dræby (2022). Uskyldstabet som krise.Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 2, pp. 18-23
 • Anders Dræby (2022): Resonans i eksistentiel supervision. Fornemmelsen for harmoni og disharmoni.Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 1, pp. 16-21.
 • Anders Dræby og Emmy van Deurzen (2019). Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie.Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 3, pp. 18-24
 • Anders Dræby Sørensen, Bo Jacobsen & Lennart Belfrage (2019). The Development of Existential Therapy in Scandinavia. In Emmy Van Deurzen et al (ed).The Wiley World Handbook of Existential Therapy. New York: Wiley
 • Anders Draeby Sorensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2018). Exploring Learning Outcomes in Existential Therapy. Existential Analysis, 29.1, pp. 49-63
 • Anders Dræby (2018): Existentiel villshenhet i teknologins tidsålder: om andlig sjukdom och dess läkning. IN Dan Stiwne (red). Existens och psykisk hälsa. Stockholm: Studentlitteratur
 • Anders Draeby Sorensen (2018). Graham Wheeler: ClassicalTherapy (Book review). International Journal of Psychotherapy, Vol. 22.1
 • Anders Draeby Sorensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2017). A Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy, 21.3, pp. 45-59
 • Anders Draeby Sorensen (2017): Andrew Reeves. An Introduction to Counselling and Psychotherapy: From Theory into Practice (Book review). International Journal of Psychotherapy, 20.2, pp. 80-82
 • Anders Draeby Sorensen (2017): Darren Langdridge. Existential Counselling and Psychotherapy (Book review). International Journal of Psychotherapy, 20.2, pp. 82-84
 • Anders Dræby Sørensen (2015). Angst – når hverdagslivet bliver hjemløst. In: Inger Glavind Bo & Michael Hviid Jacobsen: Hverdagslivets følelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Anders Dræby Sørensen & Kurt Dauer Keller (red)(2015): Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg Universitetsforlag
 • Anders Dræby Sørensen (2015): At finde mening i den nøgne eksistens. Baggrund
 • Anders Dræby Sørensen (2009): Eksistentialisme i psykologi, psykiatri og psykoterapi. InAt tænke eksistensen. Aarhus Universitetsforlag


                                                                                                ---Obs, udgivelserne har været en del af en generel faglig udvikling og afspejler ikke nødvendigvis den specifikke måde, jeg arbejder på i praksis i dag med den enkelte klient. Jeg har ikke skrevet selvhjælpslitteratur