Online terapi

Online terapi 

 • Hvem er du?
 • Hvor vil du gerne hen i livet?
 • Hvordan træffer du de rigtige valg i livet?
 • Hvordan lever du uden lidelse og bekymring?
 • Hvordan får du et meningsfuldt liv?


ONLINE TERAPI - ONLINE EKSISTENTIEL TERAPI

Online terapi henvender sig til dig, som ikke har mulighed for fysisk at komme i klinikken på Gammel Mønt. Samtalerne foregår tirsdage over Zoom, der kan downloades på Zoom.usHVAD KAN DU FÅ HJÆLP TIL?

Jeg hjælper dig med at finde retning og udvej, hvis du er faret vild i livet. Hvis du oplever afmagt, utilpashed eller utilfredshed med din tilværelse. Du kan være ked af det, opleve tab, føle dig usikker og måske opleve, at dit liv ikke giver mening. Jeg kan hjælpe dig med følgende:


 • Mangel på mening eller retning i livet
 • Mistrivsel, manglende livsglæde, ondt i livet, tristhed
 • Vanskeligheder med livsværdier
 • Manglende evne til at træffe beslutninger eller håndtere livets udfordringer
 • Karriere- og livsvalg
 • Vanskeligheder i uddannelse eller på arbejde
 • Udfordringer med frihed og selvstændighed
 • Krise og modgang - eksistentiel krise eller livskrise
 • Vanskeligheder ved at være dig selv sammen med andre
 • Problemer med forholdet til dig selv, manglende selvaccept, lavt selvværd eller lav selvtillid
 • Vanskeligheder med at være alene, ensomhed eller isolation
 • Problemer med relationer til andre mennesker, problemer med at please andre eller vanskeligheder med at sætte grænser
 • Depression, angst, stress og overbelastning
 • Vanskeligheder med sygdom eller handicap
 • Misbrug - lettere eller moderat misbrug af f.eks. alkohol, narkotika, sex, kærlighed eller arbejde
 • Svært ved at blive ældre eller være gammel
 • Dødsangst, angst for forandring og endelighed
 • Sorg og tab
 • Mangel på åndeligt livsindhold, mangel på overordnet livsmening, spekulationer om livet efter døden
 • Spirituel/åndelig søgen
 • Vanskeligheder med religion eller religiøs undertrykkelse
 • Drømme
 • Integration af psykedeliske og åndelige erfaringer
 • Udfordringer med kreativitet og kunsterisk arbejde
 • Udfordringer med identitet, fx. omkring seksualitet, kultur, arbejde
 • Vanskeligheder med køn og kønsidentitet
 • Vanskeligheder for mænd med egen maskulinitet eller forholdet til det feminine

HVAD ER DIT UDBYTTE?

Gennem eksistentiel terapi får du en mulighed for at forandre dig selv og dit liv ud fra dine egne værdier og livsmål. Målet med eksistentiel terapi er at du får et grundlag for at kunne træffe nogle gode valg i livet, hvor du føler, at du har dig selv med i det, du gør. Målet med eksistentiel terapi er også at blive fuldt engageret i livet som hele det menneske, du er. Kort sagt handler det om at du kan finde dit eget ståsted og leve livet på en god måde. Udbyttet kan være:


 • Selvværd
 • Gennemslagskraft i uddannelse og på arbejde
 • Livsduelighed og evne til at håndtere livsproblemer
 • Livstilfredshed, livsglæde og livsmening
 • Orientering og engagement i livet
 • Evne til at træffe valg og beslutninger
 • Frihed
 • Indre ro og nærvær
 • Accept af sygdom, død eller handicap
 • Evne til at sætte grænser
 • Evne til at være dig selv
 • Evne til at være alene og trives i dit eget selskab
 • Gode relationer til andre
 • Venskab og kærlighed


HVAD ER EKSISTENTIEL TERAPI?

Jeg arbejder med eksistentiel terapi. Eksistentiel terapi er en filosofisk og psykoterapeutisk tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes eksistens. For mig er eksistentiel terapi et møde mellem to personer, der fokuserer på dine oplevelser og din livsverden.

 

Udgangspunktet for eksistentiel terapi er at finde og hjælpe dig der, hvor du er i dit liv. Dine udfordringer i livet er livsproblemer og er ikke udtryk for, at du er syg eller på nogen anden måde fejler noget. Jeg bruger ikke diagnoser og opfatter dig hverken som forstyrret eller forkert. Mit mål med terapien er, at du får det bedre og bliver livsduelig, så du kan leve et godt liv ud fra dine egne livsmål og livsværdier. Sådan at du får en oplevelse af at høre hjemme i dig selv og verden. Med større mening og retning i livet.


MIN TERAPEUTISKE ERFARING OG BAGGRUND

Jeg har 16 års erfaring med eksistentiel terapi, psykoterapi og psykologisk rådgivning. Igennem mange år fungerede jeg som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet. Min erfaring omfatter de fleste former for psykiske lidelser samt mere almindelige livsproblemer. Jeg har en klinisk doktorgrad i eksistentiel terapi fra Middlesex University London, hvilket vil sige, at jeg er uddannet terapeut på det højeste internationale niveau i verden. Desuden har jeg undervist i eksistentiel terapi igennem mange år og superviserer psykologer og psykoterapeuter, som er under specialist- og doktoruddannelse i London.


HVORDAN FOREGÅR EKSISTENTIEL TERAPI?

Samtalen foregår ikke efter en manual, og der er ingen forudgivne løsninger eller råd. Målet er at du får en langt bedre og meget mere klar tilgang til dig selv, dit liv og andre mennesker gennem udvikling af dine ressoucer.


Jeg er et empatisk og lyttende menneske. Folk beskriver mig oftest som rar og rolig. Du bliver mødt med indlevelse og interesse og samtalen er et fælles rum, hvor vi skaber en platform for at du kan klare livet på en mere indsigtsfuld og bedre rustet måde.


Det er vigtigt for mig at skabe trygge rammer om samtalen, og jeg har tavshedspligt om det, vi taler om.


Jeg arbejder med en åben, tillidsbaseret og direkte kontakt mellem os. Min opgave som terapeut er at være ledsager i din dybdegående udforskning og forandring af dig selv og dit liv. Jeg assisterer dig gennem spørgsmål, støtte og perspektiveringer. Mit mål er at hjælpe dig med at skabe et mere positivt livsgrundlag, som giver dig mere mod, engagement og retning i dit liv.


EKSISTENTIEL TERAPI


Copyright © All Rights Reserved.