Bøger og artikler


EKSISTENTIEL TERAPI


Mine bøger og artikler


Jeg har skrevet og redigeret omkring 200 bøger og artikler om terapi, filosofi og meget andet. Nedenfor er vist et lille udpluk:


 • Anders Dræby og Emmy van Deurzen (2019). Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie. Tidsskrift for Psykoterapi
 • Anders Dræby (2019). Alderdommens filosofiske livskunst. Tidsskrift for Psykoterapi
 • Anders Dræby (2019). Stress, angst og depression - at kurere og fremme de samme lidelser. IN Folkesundhed - bag om intentioner og strategier. GAD
 • Anders Dræby (2018). Livskunsten - filosofien om at vågne op til livet. København: Akademisk Forlag
 • Anders  Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2018). Exploring Learing Outcomes in Existential Therapy. Existential Analysis
 • Anders Dræby (2018). Kunsten at dø hver dag. Logos
 • Anders Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2017). A Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy
 • Anders Dræby (2017). Filosofisk terapi. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2017). Stoisk ro. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2016). Filosofisk livskunst. Aarhus: Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2016). Filosofien mellem livskunst og dødskunst. Aarhus: Aarhus Universitet
 • Anders Dræby Sørensen (2015). Angst – når hverdagslivet bliver hjemløst. In: Inger Glavind Bo & Michael Hviid Jacobsen: Hverdagslivets følelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Anders Dræby Sørensen & Kurt D. Keller (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalbrog Universitetsforlag
 • Anders Dræby Sørensen (2015). Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af psykopatologi. IN Mogens Pahuus mv. (red.). Søren Kierkegaard og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
 • Anders Dræby Sørensen (2013). Søren Kierkegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykiatri og psykoterapi, Peer review artikel i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 68, 79-102
 • Anders Dræby Sørensen (2010). The paradox of modern suffering. Peer review artikel I: Tidsskrift for Forskning i sygdom og samfund, Nr. 13, s. 131-159
 • Anders Dræby Sørensen (2009). Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. Peer review artikel I: I Holst, Nielsen &Amdisen (red.). At tænke eksistensen: studier i eksistenstænkningens historie og betydning.Århus : Aarhus Universitetsforlag. s. 217-236.
 • Anders Dræby Sørensen (2008). Spiseforstyrrelsernes tavse kulturkritik. Artikel I: Kulturo, Vol. 26, Nr. 14, s. 49-56.
 • Anders Dræby Sørensen & Hans Jørgen Thomsen (red.) (2005). Det svære liv: om lidelsen i den moderne kultur. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 271 s.
 • Anders Dræby Sørensen (2002). Den biologiske psykiatris renæssance og det anti-depressive menneske. Artikel I: Slagmark, Vol. 35, s. 159-183.

Copyright © All Rights Reserved.