Bøger og artikler

Mine bøger og artikler


Jeg har skrevet og redigeret omkring 200 bøger og artikler om terapi, filosofi og meget andet. Nedenfor er vist et lille udpluk:


 • Anders Dræby og Emmy van Deurzen (2019). Læringsudbyttet i kognitiv adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Et sammenlignende forskningsstudie. Tidsskrift for Psykoterapi
 • Anders Dræby (2019). Alderdommens filosofiske livskunst. Tidsskrift for Psykoterapi
 • Anders Dræby (2019). Stress, angst og depression - at kurere og fremme de samme lidelser. IN Folkesundhed - bag om intentioner og strategier. GAD
 • Anders Dræby (2018). Livskunsten - filosofien om at vågne op til livet. København: Akademisk Forlag
 • Anders  Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2018). Exploring Learing Outcomes in Existential Therapy. Existential Analysis
 • Anders Dræby (2018). Kunsten at dø hver dag. Logos
 • Anders Dræby Sørensen, Rosemary Lodge & Emmy van Deurzen (2017). A Comparison of Learning Outcomes in CBT and Existential Therapy. International Journal of Psychotherapy
 • Anders Dræby (2017). Filosofisk terapi. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2017). Stoisk ro. København: Det Kongelige Bibliotek
 • Anders Dræby (2016). Filosofisk livskunst. Aarhus: Statsbiblioteket
 • Anders Dræby (2016). Filosofien mellem livskunst og dødskunst. Aarhus: Aarhus Universitet
 • Anders Dræby Sørensen (2015). Angst – når hverdagslivet bliver hjemløst. In: Inger Glavind Bo & Michael Hviid Jacobsen: Hverdagslivets følelser. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Anders Dræby Sørensen & Kurt D. Keller (2015). Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalbrog Universitetsforlag
 • Anders Dræby Sørensen (2015). Søren Kierkegaard og den eksistentielfænomenologiske problematisering af psykopatologi. IN Mogens Pahuus mv. (red.). Søren Kierkegaard og eksistentiel fænomenologi. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag
 • Anders Dræby Sørensen (2013). Søren Kierkegaards gennemslag i den eksistentielle og humanistiske psykologi, psykiatri og psykoterapi, Peer review artikel i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, 68, 79-102
 • Anders Dræby Sørensen (2010). The paradox of modern suffering. Peer review artikel I: Tidsskrift for Forskning i sygdom og samfund, Nr. 13, s. 131-159
 • Anders Dræby Sørensen (2009). Eksistentialisme i psykologi, psykoterapi og psykiatri. Peer review artikel I: I Holst, Nielsen &Amdisen (red.). At tænke eksistensen: studier i eksistenstænkningens historie og betydning.Århus : Aarhus Universitetsforlag. s. 217-236.
 • Anders Dræby Sørensen (2008). Spiseforstyrrelsernes tavse kulturkritik. Artikel I: Kulturo, Vol. 26, Nr. 14, s. 49-56.
 • Anders Dræby Sørensen & Hans Jørgen Thomsen (red.) (2005). Det svære liv: om lidelsen i den moderne kultur. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 271 s.
 • Anders Dræby Sørensen (2002). Den biologiske psykiatris renæssance og det anti-depressive menneske. Artikel I: Slagmark, Vol. 35, s. 159-183.