Om Anders


EKSISTENTIEL TERAPI


Dr. Anders Dræby

Hvem er jeg?

Alle kan have brug for en ledsager til at komme videre med deres liv eller deres profesionelle udvikling.


Hos mig vil du finde en nærværende og livsklog samarbejdspartner, der kan hjælpe dig på rette vej. Intet er for banalt eller vanskeligt at tale om (Foto: Leif Tuxen)


Terapeuten Anders

Jeg har mange års professionel erfaring med at hjælpe folk med livsproblemer og psykiske lidelser. Jeg har en international uddannelse i eksistentiel terapi på det højeste niveau i verden (Doktorgrad). Desuden underviser jeg i eksistentiel terapi og supervision på New School of Psychotherapy and Counselling i London, der er verdens mest velrenommerede institition på området, og jeg superviserer psykologer, læger og terapeuter fra hele verden.


Men først og fremmest er jeg en særdeles nærværende og engageret samtalepartnier, der trækker på en stor livsvisdom. Mange af mine klienter har fået forandret deres liv og har fundet deres egen vej igennem livet..Flere af dem kontakter mig flere år efter samtalerne for at fortælle om, hvordanforløbet gjorde en varig forskel i deres liv.


Jeg arbejder med alle typer af mennesker og har igennem årene især haft mange klienter, der enten har været psykologer, læger, terapeuter eller forfattere, intellektuelle og kunstnere. Men jeg har haft lige så mange klienter, der har haft en helt anden baggrund, og jeg har arbejdet med alle aldersgrupper fra teenagere på 15 år til pensionister i 70'erne.


Filosoffen Anders

Min tilgang til terapi har en speciel kvalitet, fordi jeg også har en filosofisk baggrund og blandt andet er cand. mag i Idéhistorie og Filosofi. Det betyder, at jeg er i stand til at følge dine oplevelser og problemer uden at skulle klemme dig ind i psykiatriske diagnoser eller psykologiske kategorier. Min baggrund i psykologi og sundhedsvidenskab betyder, at jeg samtidig har et godt greb om det sundhedsmæssige og det psykologiske. Endelig indebærer min internationale uddannelsesbaggrund i eksistensterapi og integrativ psykoterapi, at mit arbejde er kvalitetssikret og dybt professionelt.


Jeg har en bred praksisfilosofisk baggrund, og  jeg forstår terapi, supervison og coaching som en filosofisk livskunst. Livskunst handler grundlæggende set om at lære kunsten at leve livet med livsvisdom og livsduelighed, hvilket er blevet en stor mangel for mange mennesker i det moderne samfund. 


Som filosof er jeg i stand til at følge dig på en dybdegående og livsforandrende måde. Mit mål er, at du overvinder dine udfordringer, finder din egen retning i livet og bliver tilfreds med dit liv.


Mennesket Anders

Hos mig møder du et menneske, de fleste beskriver som en rar og rolig person. Jeg er et indlevende og. meget nysgerrigt menneske, der aldrig bliver aldrig træt af at lære noget nyt.


Jeg har en højt udviklet intuition og bevidsthed, og mine klienter beskriver mig som empatisk og lyttende. Jeg har en stor indsigt i livets forskellige veje, stadier og kringelkroge.


Mit eget liv og mit professionelle arbejder er båret af nogle høje etiske standarter.


Forfatteren og forskeren Anders

Jeg tilbyder dig ikke bare en snak om problemer, og du får heller ikke blot nogle simple redskaber og øvelser at arbejde med. Jeg tilbyder dig  en ledsager, der har en dybdegående indsigt i livet. Jeg har ikke alene arbejdet med livets store spørgsmål gennem mit forfatterskab. Jeg har også forsket i psykoterapi og ved, hvad der virker for at få dig på rette vej.


Min professionelle baggrund

Jeg har arbejdet med udvikling af mennesker, siden jeg var 19 år. For mig har spørgmålet om, hvordan man i praksis hjælper andre mennesker til at vokse i livet altid været vigtigt. Jeg fungerede i mange år som leder af den psykologiske rådgivning ved Aarhus Universitet, og jeg har en bred erfaring med psykoterapi, supervision og coaching. Min praksiserfaring omfatter alle typer af udfordringer, eksistentielle problemer og psykiske lidelser.


Min uddannelsesbaggrund

  • Professionsdoktorgrad i eksistentiel terapi, international specialistuddannelse fra NSPC og Middlesex University London
  • Postgraduate certificate i psykoterapi, Regent's University London
  • KA-tilvalgsuddannelse i Anvendt psykologi, Aalborg Universitet
  • BA-tilvalgsuddannelse i Almen psykologi, Aalborg Universitet
  • Master i Humanistisk sundhedsvidenskab, Aarhus Universitet
  • Cand. Mag. i filosofi og idéhistorie, Aarhus Universitet


Samtidig har jeg praksisuddanelse i coaching, sygepleje og vejledning.


Anders Dræby, tlf: 3048 7320, email: anders@livsduelig.com

Copyright © All Rights Reserved.

Professionel samtale giver mulighed for at skabe forandring til det bedre. Jeg opfatter ikke lidelse, udfordringer og problemer som noget negativt i sig selv, for de kan åbne for positive forandringer i vores liv og skabe større livstilfredshed og livsudfoldelse. Ofte sidder vi fast i vores eget hamsterhjul, og vi kan have svært ved at bryde ud af vores egne livsmønstre og horisonter. Den professionelle dialog giver en mulighed for at standse hamsterhjulet og skabe nye horsionter og mønstre.


Jeg sørger altid for at have min menneskelighed med mig i samtalerne. Der er ikke nogen erfaring, som du ikke kan dele med mig, ingen frygt, vrede eller sorg som jeg ikke kan forstå, ingen udfordring eller lidelse som jeg ikke bekymrer mig om..


Jeg arbejder ud fra et etisk kodeks:


1. RESPEKT

Enhver klient bliver behandlet med høflighed, værdighed og respekt som individ


2. TAVSHEDSPLIGT

Jeg beskytter klienternes fortrolighed og overholder tavshedspligt i overensstemmelse med dansk lovgivning om tavshedspligt.


3. KLIENTERNES INTERESSER KOMMER FØRST

Terapi, coaching og supervision udføres altid i kleintens bedste interesse. Samtaler gives i det omfang og i den tidsperiode, der er nødvendig for klientens velvære. Varighed af samtaleforløb aftales altid med klienterne ud fra deres interesse.


4. PROFESSIONEL ANSVARLIGHED

Jeg yder altid professionel bistand med det højest mulige professionelle ansvar og ud fra de højest mulige etiske standarter


Anders Dræby: anders@livsduelig.com 

MIN PROFESSIONELLE ETIK